Novinky

Lidé preferují inovace v environmentu a dopravě

Lidé preferují inovace v environmentu a dopravě

15. 05. 2019

Fokusní skupiny v pěti městech a dotazníkové šetření prověřily témata pro inovace při přípravě programu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje. Z 25 navržených oblastí pro inovace, které mají zlepšit náš každodenní život v kraji, hodnotili lidé v dotaznících jako ty s největší přidanou hodnotou environment a dopravu. Dotazování se zúčastnilo na 700 lidí napříč krajem.

Na co konkrétně by se inovace měly zaměřit? Nejvyšší četnost odpovědí měla témata recyklace odpadu, redukce polétavosti prachových částic, kvalita povrchových vod, energetické úspory, logistika dopravy nebo komunitní a sharingové služby.

Vybraná témata nyní budou představena účastníkům Design & Data Hackathonu 31.5.-2.6., kteří mohou využít dostupná data, navrhnout inovativní řešení a doporučení k rozvoji dopravní infrastruktury a zefektivnění přístupu k ochraně prostředí. Přihlásit se na hackathon je možné prostředictvím registračního formuláře.

Témata jsou také inspirací pro ty, kteří by rádi začali podnikat a chtějí se přihlásit do akceleračního programu Chytrá myšlenka, aby se naučili základům podnikání, získali business podporu a třeba si i našli tým, se kterým se mohou vlastnímu projektu naplno věnovat. Přihlašování do akcelerace je otevřené do 30.6.2019.          

Kontakty

Program Chytrá myšlenka byl realizován spolkem Hub for Change a financován z dotace Moravskoslezského kraje.
logo Moravskosleszký kraj logo Chytřejší kraj logo Impucthub