Harmonogram

Akcelerace

do 30.6.2019

07/2019

09-12/2019

12/2019

přihlašování a registrace

výběr projektů

akcelerační program

slavnostní ukončení

Středo- školský hackathon

přihlašování

hackathon

31. 8. 2019

11/2019

Proběhlo

Design & Data
Hackathon

04-05/2019

31. 5. - 2 .6. 2019

přihlašování a registrace

hackathon

Novinky

Dustee po 1/2 roce: Bez akcelerace bychom to už dávno zabalili
Vítězný tým Design & Data Hackathonu zaujal predikcí vývoje zeleně
Lidé preferují inovace v environmentu a dopravě

Kontakty

Program Chytrá myšlenka je realizován spolkem Hub for Change a financován z dotace Moravskoslezského kraje.
logo Moravskosleszký kraj logo Chytřejší kraj logo Impucthub